LASER VPL – NIWELOWANIE BLIZN

Fenomen zastosowania lasera w leczeniu blizn nie jest związany ze sposobem działania czy skomplikowaną konstrukcją, lecz z rodzajem światła, jakie urządzenie to emituje. Jest to bardzo skupiona, równoległa wiązka światła monochromatycznego, a więc o jednej ściśle określonej barwie (długości fali) i bardzo dużej intensywności. Promieniowanie laserowe jest promieniowaniem optycznym, czyli falą elektromagnetyczną, która niesie ze sobą energię. W laserze wykorzystuje się efekty wzajemnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią, czyli z tzw. ośrodkiem aktywnym, którym może być ciecz, ciało stałe lub gaz.

W wyniku tego oddziaływania zachodzą zjawiska prowadzące do wzmocnienia i generacji (wytwarzania) promieniowania (ciepła). Udowodniono, że laser posiada istotnie biologicznie właściwości przeciwzapalne, łagodzące ból, kurczące, i przeciwkrwotoczne, które w dużej mierze wykorzystywane są w usuwaniu blizn.